Uusi opas

Suomen Perinataalimielenterveys ry on julkaissut uuden oppaan Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille

1.9.2022

Vanhempien hyvä mielenterveys raskausaikana ja synnytyksen jälkeen mahdollistaa hyvät lähtökohdat lapsen mielenterveyden kehitykselle. Raskaus- ja vauva-ajan eli perinataaliajan mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja hoidossa on todettu tehostamisen tarvetta ympäri maailman. 

Suomessa neuvoloiden työntekijöiden ja asiakkaiden taholta on noussut esille suuri tarve raskaus- ja vauva-ajan masennus- ja ahdistusoireiden matalan kynnyksen hoitomuodoille. Oireista kärsiviä asiakkaita tunnistetaan, mutta heille ei ole aina tarjota välitöntä hoitoa, hoitojonot ovat pitkiä ja hoitoa tarjoavat tahot usein etäällä. Suomen Perinataalimielenterveys ry halusi vastata tähän tarpeeseen kääntämällä tämän, alunperin Vancouverin lisääntymismielenterveyden poliklinikan laatiman itsehoito-oppaan ahdistuneisuusoireiden hallintaan, suomalaisten äitien ja ammattilaisten käyttöön. 

Opas on tehty auttamaan äitejä, jotka kärsivät ahdistuneisuudesta raskaus- ja vauva-aikana. Opas sisältää tietoa ja työkaluja ahdistuneisuudesta ja sen kanssa selviytymiseen. Riippuen ahdistuneisuuden tasosta, opasta voi käyttää joko itsenäisenä hoitomuotona tai  yhdessä terveydenhuollon työntekijän kanssa, osana tuettua omahoitoa. Toivomme oppaan leviävän laajaan käyttöön ja tarjoavan apua useille perheille ja ammattilaisille. Tutustu oppaaseen.

Lataa tästä tulostettava PDF-esite oppaasta: