Tukea odotukseen ja synnytykseen

Tältä sivulta löydät tietoa tahoista, jotka tarjoavat tietoa ja tukea odotukseen ja synnytykseen sekä auttavat, kun perhe on erityisen tuen tarpeessa.

Oman paikkakunnan äitiysneuvola, äitiyspoliklinikka sekä synnytyssairaala auttavat ja tukevat monenlaisissa tilanteissa ja voivat tarvittaessa ohjata sinut ja perheesi eteenpäin. Mikäli sinulla on huolia tai koet vaikeita tunteita raskauteen, synnytykseen tai tulevaan vanhemmuuteen liittyen, kerro niistä aina rehellisesti ja mahdollisimman pian. Siten voidaan parhaiten turvata oikeanlaisen avun ja tuen saanti, riittävän ajoissa.

Duodecimin Terveyskirjasto on 8.5.2024 julkaissut uuden kokonaisuuden: Odotus, synnytys ja vauva-aika. Sivustolle on koottu ajantasaista tietoa raskauden alkamisesta, elämästä raskaana ollessa, vauvan odotuksesta, synnytyksestä, vanhemmuudesta, vauvan hoidosta sekä lapsiperheiden palveluista. Tutustu Duodecimin artikkeleihin täältä.

Meille tulee vauva -opaskirjanen on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Opas sisältää ajankohtaista tietoa vauvan odotuksesta, synnytyksestä, vauvan hoidosta ja lapsiperheiden palveluista. Lisäksi käsitellään vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä lapsen kehitystä ja vuorovaikutusta lapsen kanssa. Meille tulee vauva antaa tietoa ja käytännön vinkkejä hyvään arkeen ja vanhemmuuteen. Tutustu oppaaseen täältä

Odottavan äidin käsikirja on lapsen hankkimista suunnitteleville ja raskaana oleville tarkoitettu perusteos raskaudesta, synnytyksestä ja synnytyksen jälkeisestä ajasta. Käsikirja sisältää perusteellista tietoa raskauden alkamisesta synnytyksen jälkeiseen aikaan, myös vanhemmuuteen kasvamisen vaikeuksista, synnytyspelosta ja psyykkisistä voimavaroista synnytyksen jälkeen. Tutustu Duodecim terveyskirjaston käsikirjaan täältä.

Suomen Perinataalimielenterveys ry:n julkaisemat, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvat oppaat raskaus- ja vauva ajan masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon tarjoavat tehokkaita ja käytännönläheisiä keinoja äideille ja heidän läheisilleen. Riippuen masennuksen tai ahdistuneisuuden tasosta, voit käyttää opasta joko itsenäisenä hoitomuotona tai  yhdessä terveydenhuollon työntekijän kanssa, osana tuettua omahoitoa.

  • Raskaus- ja vauva-ajan masennus ja siitä selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tutustu oppaaseen
  • Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tutustu oppaaseen

Naistalosta löydät ammattilaisten tuottamaa kattavaa tietoa odotuksesta, synnytyksestä ja niihin liittyvistä erityistilanteista sekä imetyksestä ja elämästä vauvan kanssa; kehon, mielen, tunteiden, parisuhteen ja seksuaalisuuden muutoksista ja yleisistä huolenaiheista raskauden aikana ja sen jälkeen. Lue lisää täältä.

PregMind – valmiina vanhemmuuteen mobiilisovellus on raskausajan mobiilisovellus vanhemmuuden henkiseen hyvinvointiin. Sen avulla kuka tahansa voi saada helppoja ja konkreettisia työkaluja oman mielen vahvistamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon, vahvaan näyttöön ja vuosien kliiniseen kokemukseen. Tutustu sovellukseen tästä.

Kätilön kahvitunti -podcastissa keskustellaan rennosti mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista: lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta ja myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista. 1.kauden aiheena on synnytys, 2. kaudella keskustellaan raskaudesta ja 3. lapsivuodeajasta. Podcast on ilmainen ja kaikille saatavilla mm. Spotifyissa, Suplassa ja Apple Podcasteissa. Podcast perustuu tutkittuun tietoon ja eri synnytysalan ammattilaisten yhteistyöhön. Kolmannella kaudella kuullaan kätilöiden lisäksi myös seksuaaliterapeuttia, psykologia, gynekologia ja pediatria.

THL:n raskaana olevan uni -sivulta löydät tietoa yleisistä raskausajan uniongelmista ja niiden aiheuttajista. Sivun loppuosasta löydät ohjeita unen huoltoon. Niiden avulla voit itse lievittää uniongelmien oireita ja parantaa untasi. Lue lisää täältä.

Imetyksen tuki ry:n odottajan opas tarjoaa odottaville äideille ja perheille tietoa ja tukea imetyksestä, jotta jokainen vanhempi voi saada hyvät valmiudet imetyksen alkuun. Tutustu oppaaseen täältä.

Äitiys ja seksuaalisuus - Muutokset raskauden ja vauvavuoden aikana opinnäytetyö käsittelee äitiyttä ja sen mukana tulevia seksuaalisuuden muutoksia raskauden sekä vauvavuoden aikana. Tutustu oppaaseen täältä.

Hyperemeesi ry auttaa ja tukee vaikeasta, sairaalahoitoa vaativasta raskauspahoinvoinnista (hyperemesis gravidarum) kärsiviä perheitä odotusaikana, synnytyksen jälkeen ja uutta raskautta suunniteltaessa. Lue lisää täältä.

Ensi- ja turvakotien liiton Vauvaperhe -sivuilta löydät apua erilaisiin haastaviin tilateisiin, kuten taloudelliseen stressiin, päihteiden käyttöön tai eroon raskausaikana, jotka voivat lisätä psyykkistä kuormitusta niin odotusaikana kuin pitkälle sen jälkeenkin. Isäkortit tarjoavat isille tukea ja tietoa odotusaikaan ja niiden avulla tuleva isä voi tutkailla isäksi tulemista ja isänä olemisen eri puolia. Tutustu Vauvaperhe-sivuun täältä.

Suomen monikkoperheet ry:n sivuilta löydät tietoa ja tukea monikkoraskaudesta ja -synnytyksestä. Lue lisää täältä

THL: Nollalinja auttava puhelin 080 005 005 ja chat tarjoaa tukea lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohdanneille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille.

Apua synnytyspelkoon

Synnytykseen liittyviin huoliin ja pelkoihin voi ja kannattaa aina hakea apua, vaikka pelosta ja siihen liittyvistä tunteista voikin joskus olla vaikea puhua. Löydät tietoa synnytyspelosta Preggon artikkelista Synnytyspelko: 7 yleisintä kysymystä ja psykologin vastaukset.

Mielenterveystalon Synnytyspelon omahoito-ohjelma auttaa synnytyspelon tunnistamisessa sekä tarjoaa tietoa ja tukea sen käsittelemiseen. 

Opinnäytetyö SYNNYTYSPELKO -tietopaketti odottaville äideille antaa odottaville äideille ja heidän puolisoille tietoa synnytykseen liittyvistä peloista, millä keinoin käsitellä pelkoa ja mistä voi saada apua ja tukea. 


Doula tukena raskauden aikana, synnytyksessä ja sen jälkeen

Doula on tukihenkilö, joka tarjoaa tietoa ja tukea raskauden aikana, synnytyksessä sekä sen jälkeen. Suomessa toimii sekä ammattidoulia että vapaaehtoisia doulia. 

Vapaaehtoisen doulan voi saada Ensi- ja turvakotien liitolta, kun perheellä on erityisen tuen tarve. Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Turunmaalla ja Ahvenanmaalla ruotsinkieliset sekä kaksikieliset perheet voivat saada vaapaehtoisen doulan Folkhälsanilta

Ammatti- ja vapaaehtoisdoulia edustava Suomen doulat ry kokoaa yhteen doulia ympäri Suomen ja auttaa sinua löytämään doulan läheltäsi.

Millainen synnytys oli kokemuksena? Millaisena koet synnytyksen jälkeisen ajan? Miltä sen muisteleminen tuntuu?

Traumaattisesta synnytyksestä toipuminen

"Huono synnytyskokemus voi johtaa synnytyksessä traumatisoitumiseen, mutta myös aiemmat ongelmat ja traumakokemukset voivat myötävaikuttaa synnytyksen kokemiseen traumaattisena."

Traumaattisesta synnytyksestä toipumisesta voit lukea Lääketieteellisen aikakausikirja Duodecimin artikkelista Traumaattisesta synnytyksestä toipuminen sekä Mieli ry:n julkaisusta Synnytyskokemus voi olla traumaattinen

Katso myös

Jos sinulla on huolta mielenterveydestäsi, kerro niistä läheisillesi sekä neuvolassasi. Jos oireesi vaikuttavat arjessa selviämiseen, sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai psykoosiin viittaavia oireita, hakeudu kiireellisesti lääkärin arvioon neuvolan, terveyskeskuksen ajanvarauksen tai alueesi ympärivuorokautisen päivystyksen kautta. Hätätapauksessa voit aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112.