Oppaat

Vanhempien hyvä mielenterveys raskausaikana ja synnytyksen jälkeen mahdollistaa hyvät lähtökohdat lapsen mielenterveyden kehitykselle. Raskaus- ja vauva-ajan eli perinataaliajan mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja hoidossa on todettu tehostamisen tarvetta ympäri maailman.  

Suomessa neuvoloiden työntekijöiden ja asiakkaiden taholta on noussut esille suuri tarve raskaus- ja vauva-ajan masennus- ja ahdistusoireiden matalan kynnyksen hoitomuodoille. Oireista kärsiviä asiakkaita tunnistetaan, mutta heille ei ole aina tarjota välitöntä hoitoa, hoitojonot ovat pitkiä ja hoitoa tarjoavat tahot usein etäällä. Suomen Perinataalimielenterveys ry halusi vastata tähän tarpeeseen kääntämällä nämä, alunperin Vancouverin lisääntymismielenterveyden poliklinikan laatimat itsehoito-oppaat ahdistuneisuusoireiden ja masennuksen hallintaan, suomalaisten äitien ja ammattilaisten käyttöön. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tehokkaimmiksi tunnettuja perinataaliajan masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitomuotoja. Siihen pohjautuvien menetelmien avulla ahdistuneisuutta masennusta voidaan ymmärtää ja siitä voidaan oppia selviytymään.

Oppaat tarjoavat tehokkaita ja käytännönläheisiä keinoja ahdistuneelle ja/tai masentuneelle ja hänen läheisilleen, sekä arvokasta tietoa ja työkaluja sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, kuten neuvolan terveydenhoitajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja mielenterveystyöntekijöille. Parhaiten oppaat soveltuvat tuetun omahoidon menetelmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattilainen käy asiakastapaamisten yhteydessä oppaan menetelmiä läpi asiakkaan kanssa ja asiakas harjoittelee näitä menetelmiä omassa arjessaan. 

Toivomme oppaiden leviävän laajaan käyttöön ja tarjoavan apua useille perheille ja ammattilaisille.

Lataa tästä oppaiden tulostettava esite

Oppaan alkuperäinen englanninkielinen versio löytyy täältä

Oppaan alkuperäinen englanninkielinen versio löytyy täältä