Outi Ukonmaanaho-Leinonen

Nimi: Outi Ukonmaanaho-Leinonen

Ammattinimike: Psykologi, Theraplay-terapeutti, psykoterapeuttikoulutettava

Työpaikka: Psykologipalvelu Ote, itsenäinen ammatinharjoittaja, nettisivut: psykologipalveluote.com

Paikkakunta, jossa asiantuntija on halukas toimimaan:  Etelä-Suomi, etänä koko Suomi

Asiantuntijuus ja siihen liittyvä työkokemus: Olen tehnyt pitkään töitä vauvaperheiden parissa neuvolapsykologina ja vauvaperhepsykologina niin julkisella puolella kuin ammatinharjoittajana. Erityisosaamistani on vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteen tukeminen raskaus- ja vauva-ajalla, erilaiset perinataaliaikaan liittyvät pelot, vanhemmaksi kasvamisen tukeminen sekä äidin masennuksen ja ahdistuneisuuden hoito. Olen tehnyt suomennoksen Suomen perinataalimielenterveysyhdistyksen kääntämiin Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja masennus -oppaisiin. 

Tehtävät, joihin henkilöä voi pyytää asiantuntijaksi: 

  • Luennot ja koulutukset ja muu asiantuntijatyö
  • Perinataaliaikaan liittyvät pelot ja huolet, perinataaliajan masennus ja ahdistuneisuus
  • Perinataaliajan kiintymyssuhteet, raskausajan menetykset. 
  • Luennot neuvoloiden työntekijöille perinataaliajan haasteiden tunnistamisesta, niihin tarttumisesta ja hoitoon ohjaamisesta sekä erilaisista perinataaliajan teemoista. 
  • Luennot/esittelyt liittyen Perinaatalimielenterveysyhdistyksen Raskaus- ja vauva-ajan masennus ja ahdistus -oppaisiiin

Valmiit luentoaiheet, joita asiantuntijalta voi tilata: 

  • Raskaus- ja vauva-ajan masennus ja ahdistuneisuus -oppaiden esittely. 
  • Miten tunnistaa, kohdata ja hoitoonohjata ahdistunut tai masentunut äiti neuvolassa?
  • Perinataaliaikaan liittyvät pelot ja huolet 
  • Perinataaliajan masennus ja ahdistuneisuus
  • Perinataaliajan kiintymyssuhteet, raskausajan menetykset