Työn tueksi

Lomakkeita ja työkaluja ammattilaisten työn tueksi löydät täältä.

NEUKO-Tietokanta (THL). Ohjeistukset neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille. Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tietokannat sisältävät alan uusinta tietoa, ohjeistuksia, suosituksia ja lomakkeita ammattilaisten käyttöön. Tutustu tietokantaan täältä. 

Terveyskylän Naistalo tarjoaa luotettavaa tietoa ja tukea naistentauteihin ja synnytyksiin liittyen naisille, perheille ja ammattilaisille. Naistaloon on koottu tietoa myös lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä. Tutustu Naistaloon täältä.

Mielenterveystalo tarjoaa monipuolista mielenterveyteen liittyvää tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita ja palveluhakuja, sekä ammattilaisten osion, joka on sosiaali- ​ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu portaali, joka sisältää työkaluja, oppaita ja koulutuksia. Tutustu mielenterveystaloon täältä

Mielenterveystalon Raskaus- ja vauva-ajan mielen hyvinvoinnin omahoito-ohjelmassa käydään läpi odotus- ja vauva-ajan mielen hyvinvointia. Tutustu omahoito-ohjelmaan tästä. 

Mielenterveys Puheeksi -oppaassa opit tunnistamaan, millaiset oireet liittyvät erilaisiin mielenterveyden häiriöihin ja kriiseihin, millaista ensiapua niihin voi tarjota läheisenä tai tukihenkilönä ja miten ohjata​ toinen ihminen asianmukaisen avun piiriin. Tutustu oppaaseen täältä

Kasvun Tuki - Varhaisen tuen tietolähde. Ammattilaisille suunnattu päivittyvä tietolähde varhaisista menetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Tutustu tietolähteeseen täältä.  

Vauvatyön käsikirja – Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa avaa varhaisen tuen tärkeyttä ja antaa välineitä erityistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden kanssa työskentelyyn. Käsikirjassa avataan tutkimustiedon kautta odotus- ja vauva-ajan vaikutusta aivoihin ja tunteiden säätelyyn sekä perehdytään stressin, äidin traumakokemusten ja mielenterveyshäiriöiden vaikutuksiin. Ensi- ja turvakotien liitto 2020. Tutustu käsikirjaan täältä.  

Perhepolku® tarjoaa vanhemmille tietoa ja vertaistukea lapsen ja nuoren tärkeissä kehitysvaiheissa, verkkokurssin, ryhmäneuvoloiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen kautta. Perhepolku pohjautuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja sen taustateoriana toimii kiintymyssuhdeteoria. Tutustu Perhepolkuun sekä ammattilaisten materiaaleihin ja ohjaajakoulutukseen täältä.

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry auttaa raskausajan masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä ja tarjoaa tietoa ja materiaaleja myös ammattilaisten käyttöön. Tutustu yhdistykseen täältä.

Suomen Perinataalimielenterveys ry:n julkaisemat, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvat oppaat raskaus- ja vauva ajan masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon tarjoavat tehokkaita ja käytännönläheisiä keinoja äideille ja heidän läheisilleen, sekä arvokasta tietoa ja työkaluja sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, kuten neuvolan terveydenhoitajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja mielenterveystyöntekijöille. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on tehokkaimmiksi tunnettuja perinataaliajan masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitomuotoja. Siihen pohjautuvien menetelmien avulla masennusta ja ahdistuneisuutta voidaan ymmärtää ja siitä voidaan oppia selviytymään.  Riippuen masennuksen tai ahdistuneisuuden tasosta, äiti voi käyttää opasta voi joko itsenäisenä hoitomuotona tai yhdessä terveydenhuollon työntekijän kanssa, osana tuettua omahoitoa.

  • Raskaus- ja vauva-ajan masennus ja siitä selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tutustu oppaaseen.
  • Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tutustu oppaaseen.

Ukrainasta paenneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen: THL on koonnut sivuilleen kattavan paketin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä materiaaleja, jotka auttavat ammattilaisia kohtaamaan Suomeen saapuneita ihmisiä. Sivuston sisältöä voi hyödyntää myös, kun tilannetta käsitellään aiemmin konfliktialueilta saapuneiden ihmisten kanssa, joita sota on järkyttänyt. Lue lisää.


Lapsettomuus

Lapsettomuusyhdistys Simpukka ry:n ammattilaisille suunnatut sivut avaavat lapsettomuuden vaikutuksia sen kokeneelle ja antavat vinkkejä kuinka kohdata ja huomioida äidin tai perheen lapsettomuustausta hoitotyössä.

Lapsen menetys

Kohtukuolema on kohtukuolemaa käsittelevä sivu, jonka kokosivat vertaistueksi vuonna 2009-2010 äidit, joiden lapset kuolivat kohtuun ennen syntymäänsä tai synnytyksen aikana. Sivujen tarkoitus on tarjota helppo väylä löytää apua, tukea ja neuvoja menetyksen jälkeen sekä vanhemmille että läheisille ja asiantuntijoille. Tutustu sivuun täältä.

Lapsikuolemaperheet KÄPY ry ammattilaisille suunnatut sivut tarjoaa tietoa ja ohjeita surevan kohtaamisesta ja siitä, kuinka lapsensa menettänyt vanhempi kannattaa ohjata vertaistuen pariin. Surun tietopankista löydät avun kanavia ja toimintamalleja, sekä oppaita mm. keskenmenon tai kohtukuoleman kokeneen sekä sairauteen lapsensa menettäneen kohtaamiselle ja tukemiselle. Yhdistykseltä voi myös tilata tukikirjallisuutta ja esitteitä lapsensa menettäneille vanhemmille jaettavaksi tai ammattilaisten koulutusmateriaaliksi. 

Trauma

Traumaterapiakeskus on psyykkisen traumatisoitumisen asiantuntijakeskus, joka kouluttaa, konsultoi ja antaa työnohjausta asiantuntijoille, jotka työskentelevät traumatisoituneiden parissa. Traumaterapiakeskus tarjoaa myös tietoa ja psykoterapeuttista hoitoa traumaperäisistä oireista kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille. Lue lisää täältä.

Suomen Trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta sekä kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä. Tutustu yhdistyksen toimintaan täältä.

Apua vanhemmuuteen : Tietoa kaltoinkohtelusta juontuvien vanhemmuuden pulmien kanssa selviytymiseen. Traumaterapiakeskus ry
Vakava traumatisoituminen ja vanhemmuus –projekti 2012-2016. Tutustu oppaaseen

Synnytyksessä traumatisoituminen esitys. LL, erikoistuva lääkäri Hanna Rouhe HYKS Naistenklinikka. Synnyttäjän pelon äärellä –koulutus Tampere 26.9.2013. Katso esitys

Trauma-informed care in the perinatal period. A good practice guide to support implementation of trauma-informed care in the perinatal period. Clare Law, Dr. Lauren Wolfenden, Dr. Mickey Sperlich and Professor Julie Taylor. The Centre for Early Child Development (Blackpool, UK) with support from the University of Birmingham (UK) and the University at Buffalo (US), 2021. Comissioned by NHS England and NHS Improvement. Avaa julkaisu⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Muut järjestöt

Finnish association for Infant Mental Health - Pirpana ry on pienten lasten tasapainoista psyykkistä kasvua edistävä moniammatillinen yhdistys. Pirpanan tarkoituksena on edistää alan tieteellistä tutkimusta, levittää tutkittua pienten lasten mielenterveyteen liittyvää tietoa ja käytännön osaamista sekä edistää alan koulutusta. Pirpanan tavoitteena on myös pyrkiä ymmärtämään ja hoitamaan pienten lasten psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä sekä ehkäisemään niiden syntymistä. Tutustu yhdistykseen täältä

Miessakit ry huolehtii miesten henkisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, sekä kehittää pitkäjänteisesti miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita. MASI-toiminta ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua. ISÄluuri-puhelinpalvelu tarjoaa isille sekä isyyden ja vanhemmuuden kanssa työtä tekeville ammattilaisille keskusteluapua sekä neuvoja isyyteen liittyen. 

Kansainväliset järjestöt / International organisations

Parent-Infant foundation: The First 1001 Days Movement is a group of organisations and professionals working together to campaign about the importance of the emotional wellbeing of babies. Read more here.

ZERO TO THREE works to ensure that babies and toddlers benefit from the family and community connections critical to their well-being and development. Healthy connections help build babies’ brains. Zero to three offers a diverse range of training programs for early childhood professionals. Read more here.

Policy Center for Maternal Mental Health is working to prevent the suffering of mothers, babies, and families associated with untreated maternal mental health disorders. The organization's work centers around closing gaps in the healthcare system by scaling change through the identification of evidence-based and emerging solutions, cross-sector collaboration, and advancing legislative and regulatory policy solutions. Read more here.

Kansainvälinen Marcé -järjestö: The International Marcé Society for Perinatal Mental Health is an international, interdisciplinary organization dedicated to supporting research and assistance surrounding prenatal and postpartum mental health for mothers, fathers and their babies. The overall mission of the International Marcé Society is to sustain an international perinatal mental health community to promote research and high quality clinical care around the world. Read more about The International Marcé Society here.

The World Association for Infant Mental Health (WAIMH) is a not-for-profit organization for scientific and educational professionals. WAIMH's central aim is to promote the mental wellbeing and healthy development of infants throughout the world, taking into account cultural, regional, and environmental variations, and to generate and disseminate scientific knowledge. Read more here.

The Global Alliance for Maternal Mental Health (GAMMH) is a coalition of international organisations committed to improving the mental health and wellbeing of women and their children in pregnancy and the first postnatal year (the ‘perinatal period’) throughout the world. Read more here

Nordic Alliance for Perinatal Mental Health is a charity and coalition with a vision to see all families in the Nordic countries get consistent, accessible and quality care and support for their mental health during pregnancy and in the year after birth. Read more here