Perhetyö- ja lastensuojelu

NEUKO-tietokanta:

Neuvolan perhevalmennus

Perheen hyvinvointi ja voimavarat

Neuvola lapsiperheiden kestävää hyvinvointia edistämässä

Väkivallan ehkäisy - tue, tunnista ja puutu varhain

Perhepolku® tarjoaa vanhemmille tietoa ja vertaistukea lapsen ja nuoren tärkeissä kehitysvaiheissa, verkkokurssin, ryhmäneuvoloiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen kautta. Perhepolku pohjautuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja sen taustateoriana toimii kiintymyssuhdeteoria. Tutustu Perhepolkuun sekä ammattilaisten materiaaleihin ja ohjaajakoulutukseen täältä.

THL Perhetyö sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Perhetyö tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Lue lisää perhetyöstä täältä.

THL Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on  yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelusta täältä.

Väestöliiton Hyvä kysymys -verkkopalvelu on maksuton, kaikille avoin verkkopalvelu, josta saa tukea ja tietoa, kun elämä askarruttaa. Verkkopalvelu tuo suomalaisten järjestöjen tuottamat palvelut ja vertaistuen kaikkien ulottuville. Tavoitteena on, että jokainen voi saada tietoa ja tukea mahdollisimman varhain, maksutta ja helposti. Tutustu palveluun.

Mieli ry: Hyvä arki lapselle - lokikirja: kehitetty Hyvä arki lapselle -koulutuksen materiaaliksi vanhemmille, vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Lokikirjan kautta voi tutkailla perheen arkea lapsen näkökulmasta. Saatavilla suomen ja somalian kielillä. Tutustu täällä

Ukrainasta paenneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen: THL on koonnut sivuilleen kattavan paketin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä materiaaleja, jotka auttavat ammattilaisia kohtaamaan Suomeen saapuneita ihmisiä. Sivuston sisältöä voi hyödyntää myös, kun tilannetta käsitellään aiemmin konfliktialueilta saapuneiden ihmisten kanssa, joita sota on järkyttänyt. Lue lisää.

Kasvun Tuki - Varhaisen tuen tietolähde. Ammattilaisille suunnattu päivittyvä tietolähde varhaisista menetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Tutustu tietolähteeseen täältä.  

Vauvatyön käsikirja – Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa avaa varhaisen tuen tärkeyttä ja antaa välineitä erityistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden kanssa työskentelyyn. Käsikirjassa avataan tutkimustiedon kautta odotus- ja vauva-ajan vaikutusta aivoihin ja tunteiden säätelyyn sekä perehdytään stressin, äidin traumakokemusten ja mielenterveyshäiriöiden vaikutuksiin. Ensi- ja turvakotien liitto 2020. Tutustu käsikirjaan täältä.  

Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019. Tutustu julkaisuun täältä.

THL: Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen. Tutustu verkkosivustoon täällä

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa, sekä kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja vapaaehtoisia talous- ja velka-asioissa. Lue lisää täältä.

Mielenterveystalo tarjoaa monipuolista mielenterveyteen liittyvää tietoa, omahoito-ohjelmia, op​paita, oirenavigaattoreita ja palveluhakuja, sekä ammattilaisten osion, joka on sosiaali- ​ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu portaali, joka sisältää työkaluja, oppaita ja koulutuksia. Tutustu mielenterveystaloon täältä

Miessakit ry huolehtii miesten henkisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, sekä kehittää pitkäjänteisesti miesten yhteisvastuun ja keskinäisen auttamisen rakenteita. MASI-toiminta ylläpitää isien toimintakykyä ja edistää heidän hyvinvointiaan perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmista on masennusta tai siihen viittaavaa oireilua. ISÄluuri-puhelinpalvelu tarjoaa isille sekä isyyden ja vanhemmuuden kanssa työtä tekeville ammattilaisille keskusteluapua sekä neuvoja isyyteen liittyen. 

Oppaita ja koulutusaineistoa

Lapsiperheiden stressistä – Koulutusmateriaali lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Opas- ja koulutusmateriaaliin on kerätty perustietoa stressinsäätelyn kehittymisestä lapsuusiässä sekä stressin vaikutuksista kehittyviin aivoihin. Materiaali on suunnattu lasten ja perheiden kanssa työskenteleville henkilöille. Kirjallisen osuuden lisäksi opas- ja koulutusmateriaaliin kuuluu viisi videota, jotka tuovat syventävää tietoa käsiteltävistä asioista tai tukevat materiaalia visuaalisesti. Materiaali on tuotettu yhteistyössä: FinnBrain-tutkimusryhmä, Turun yliopisto, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s., Ensi- ja turvakotien liitto, Turun neuvolapalvelut. Tutustu materiaaleihin täältä

Miten autan lastani? -opas vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Miten autan lastani -opas on kirjoitettu vanhemmille, joilla on psyykkisiä vaikeuksia. Vanhemmat ovat usein huolissaan lapsistaan. Oppaan avulla vanhempi voi eläytyä lapsen kokemukseen vanhemman sairastuessa ja saada vastauksia häntä huolettaviin seikkoihin. Vanhempien lisäksi opas voi olla hyödyksi psyykkisten vaikeuksien kanssa kamppailevia vanhempia kohtaavalle ammattilaiselle. Opas on julkaistu yhteistyössä THL:n Toimiva perhe -hankkeen kanssa. Tutustu oppaaseen.

Suomen Perinataalimielenterveys ry:n julkaisemat, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvat oppaat raskaus- ja vauva ajan masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon tarjoavat tehokkaita ja käytännönläheisiä keinoja äideille ja heidän läheisilleen, sekä arvokasta tietoa ja työkaluja sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, kuten neuvolan terveydenhoitajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja mielenterveystyöntekijöille. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on tehokkaimmiksi tunnettuja perinataaliajan masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitomuotoja. Siihen pohjautuvien menetelmien avulla masennusta ja ahdistuneisuutta voidaan ymmärtää ja siitä voidaan oppia selviytymään.  Riippuen masennuksen tai ahdistuneisuuden tasosta, äiti voi käyttää opasta voi joko itsenäisenä hoitomuotona tai yhdessä terveydenhuollon työntekijän kanssa, osana tuettua omahoitoa.

  • Raskaus- ja vauva-ajan masennus ja siitä selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tutustu oppaaseen.
  • Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tutustu oppaaseen.

Opinnäytetöitä

"Lapseni ikioma kasvukäyrä" : Terveydenhoitajan valmiudet auttaa ja tukea vammaisen lapsen perhettä. Silomäki, Katu (2014). Avaa julkaisu 

Silloin aloin aavistella, että vauvalla on jotakin”. Ensitietoa yllättäen erityisen vauvan vanhemmille. Horila, Helinä (2012). Avaa julkaisu

Kehitysvammainen lapsi perheessä. Ponkilainen, Niina; Pöysti, Karoliina (2014). Avaa julkaisu  

Väitöskirjoja

Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys. Tonttinen, Tuula (2006). Avaa julkaisu⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠