Toiminta ja tavoitteet

Suomen Perinataalimielenterveys ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen yhdistys, joka perustettiin joulukuussa 2019 raskaus- ja vauva-ajan eli perinataaliajan mielenterveyteen liittyvän osaamisen ja koulutuksen tehostamiseksi sekä alan hoitokäytäntöjen ja hoitopolkujen kehittämiseksi. 

Yhdistyksen tavoitteena on perheiden mielenterveyden edistäminen raskaus- ja vauva-aikana, sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen; tiedon välittäminen ja ymmärryksen lisääminen, perinataaliajan mielenterveyteen liittyvän osaamisen, koulutuksen ja moniammatillisen yhteistyön tehostaminen, sekä alan hoitokäytäntöjen ja hoitopolkujen kehittäminen Suomessa. 

Perinataalimielenterveydellä tarkoitetaan raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyttä ja sen häiriöitä, sekä esimerkiksi lapsettomuudesta, sikiön tai vastasyntyneen vakavasta sairaudesta tai menettämisestä vanhemmille koituvia psyykkisiä häiriöitä, kuten myös varhaisen vuorovaikutuksen häiriöitä.

Yhdistyksen tavoitteena on kerätä alaan liittyvää tutkimustietoa, kliinistä osaamista ja asiantuntijakokemustietoa. Tätä tietoa koostetaan ja jaetaan sitä työssään hyödyntävien ammattilaisten, kuten useiden alojen lääkäreiden, terveydenhoitajien, sairaanhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, tutkijoiden, kokemusasiantuntijoiden, vertaistukijoiden, järjestötyöntekijöiden sekä synnytystukihenkilöiden käyttöön koulutusten ja oppaiden muodossa sekä internet-alustoilla. 

Kertyvän tiedon pohjalta tavoitteenamme on kehittää ammattilaisille suunnattu perinataalimielenterveyden koulutusohjelma sekä edistää perinataalipsykiatrisen hoitojärjestelmän rakentamista ja jalkauttamista Suomeen. 

Ammattilaisten osaamisen ja koko maan kattavan hoitojärjestelmän avulla oikea-aikaista ja riittävää, moniammatillista apua voidaan tarjota sekä perustasolla lievemmistä mielenterveysoireista kärsiville, että erikoissairaanhoitoa tarvitseville vaikea-asteisista oireista kärsiville odottajille ja synnyttäneille sekä heidän puolisoilleen ja syntyville lapsilleen.

Hyvä perinataaliajan mielenterveys voi johtaa niin vanhemman, syntyvän lapsen, kuin koko perheenkin parempaan hyvinvointiin.

Lue lisää Suomen Perinataalimielenterveys ry:n perustamisesta, kannanotoista ym. yhdistyksen blogista.