Suomen Perinataalimielenterveys ry edistää perheiden mielenterveyttä raskaus- ja vauva-aikana lisäämällä alan osaamista ja koulutusta, tehostamalla moniammatillista yhteistyötä sekä kehittämällä alan hoitokäytäntöjä ja -polkuja valtakunnallisella tasolla.

Hyvä perinataaliajan mielenterveys voi johtaa niin vanhemman, syntyvän lapsen, kuin koko perheenkin parempaan hyvinvointiin.

1.9.2022

Suomen Perinataalimielenterveys ry on julkaissut uuden oppaan Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Opas on tehty auttamaan äitejä, jotka kärsivät ahdistuneisuudesta raskaus- ja vauva-aikana. Opas sisältää tietoa ja työkaluja ahdistuneisuudesta ja sen kanssa selviytymiseen. 

Riippuen ahdistuneisuuden tasosta, opasta voi käyttää joko itsenäisenä hoitomuotona tai yhdessä terveydenhuollon työntekijän kanssa, osana tuettua omahoitoa. 

Toivomme oppaan leviävän laajaan käyttöön ja tarjoavan apua useille perheille ja ammattilaisille. Lue lisää täältä ja tutustu oppaaseen!

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä asiasta kiinnostunut tutkija, sosiaali- tai terveysalan ammattilainen tai opiskelija, koulutettu kokemusasiantuntija,  sekä järjestötyöntekijä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy. 

Etsitkö asiantuntijaa tai kouluttajaa? Haluatko antaa palautetta toiminnasta tai olisiko sinulla jotain lisättävää yhdistyksen verkkosivuille?