Trauma

NEUKO-Tietokanta (THL) 

THL: Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen. Tutustu verkkosivustoon täällä

Traumaterapiakeskus on psyykkisen traumatisoitumisen asiantuntijakeskus, joka kouluttaa, konsultoi ja antaa työnohjausta asiantuntijoille, jotka työskentelevät traumatisoituneiden parissa. Traumaterapiakeskus tarjoaa myös tietoa ja psykoterapeuttista hoitoa traumaperäisistä oireista kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille. Lue lisää täältä.

Suomen Trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta sekä kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä. Tutustu yhdistyksen toimintaan täältä.

Työn tueksi

Traumaterapiakeskus on psyykkisen traumatisoitumisen asiantuntijakeskus, joka kouluttaa, konsultoi ja antaa työnohjausta asiantuntijoille, jotka työskentelevät traumatisoituneiden parissa. Traumaterapiakeskus tarjoaa myös tietoa ja psykoterapeuttista hoitoa traumaperäisistä oireista kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille. Lue lisää täältä.

Suomen Trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta sekä kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä. Tutustu yhdistyksen toimintaan täältä.

Synnytyksessä traumatisoituminen esitys. LL, erikoistuva lääkäri Hanna Rouhe HYKS Naistenklinikka. Synnyttäjän pelon äärellä –koulutus Tampere 26.9.2013. Katso esitys

Trauma-informed care in the perinatal period. A good practice guide to support implementation of trauma-informed care in the perinatal period. Clare Law, Dr. Lauren Wolfenden, Dr. Mickey Sperlich and Professor Julie Taylor. The Centre for Early Child Development (Blackpool, UK) with support from the University of Birmingham (UK) and the University at Buffalo (US), 2021. Comissioned by NHS England and NHS Improvement. Avaa julkaisu

Apua vanhemmuuteen : Tietoa kaltoinkohtelusta juontuvien vanhemmuuden pulmien kanssa selviytymiseen. Traumaterapiakeskus ry
Vakava traumatisoituminen ja vanhemmuus –projekti 2012-2016. Tutustu oppaaseen

Tiedä ja toimi: Vauvan ravistelun ehkäisy. THL. Tuovi Hakulinen, Ulla Korpilahti ja Miia Rehnstrand. Tutustu materiaaliin.

Adverse Childhood Experiences, ACE

Tackling Adverse Childhood Experiences (ACEs). State of the Art and Options for Action. Mark A. Bellis, et al.,  WHO Collaborating Centre on Investment for Health and Well-being and WHO Collaborating Centre for Violence Prevention, UK, 2023. Avaa julkaisu

Artikkeleita 

Traumaattisesta synnytyksestä toipuminen. Mäkelä, T; Airo, R; Tokola, M; ym. (2021).  Avaa julkaisu 

Maternal childhood trauma and perinatal distress are related to infants’ focused attention from 6 to 18 months. Hsing-Fen Tu, Alkistis Skalkidou, Marcus Lindskog & Gustaf Gredebäck, 2021. Avaa julkaisu

Post-Traumatic Stress Disorder (PPTSD) in the Perinatal Period: A Concept Analysis Julie Vignato, Jane M. Georges, Ruth A. and Cynthia D. Connelly. J Clin Nurs, 2018. Avaa julkaisu

A phenomenological exploration of parenting after birth trauma: Mothers perceptions of the first year. E. Molloy, D.L. Biggerstaff, P. Sidebotham, 2020. Avaa julkaisu⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Opinnäytetöitä

Opas emotionaalisesta traumasta ja rakenteellisesta dissosiaatiosta kärsivän asiakkaan arvostavaan kohtaamiseen. Palomino, Irene. Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2023. Avaa julkaisu

Väitöskirjat ja tutkielmat

Transition to Motherhood in High-Risk Families : Re-Organization or Disorganization? The role of maternal trauma, mental representations, and mental health in transgenerational transmission of vulnerability. Isosävi, Sanna. Tampereen yliopisto, 2019. Avaa julkaisu