Varhainen vuorovaikutus

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry edistää ja tukee varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa Suomessa. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa voidaan samanaikaisesti hoitaa sekä vanhemman mielenterveyden pulmaa (tavallisimmin masennus, ahdistuneisuus tai menetyskokemukset), että vuorovaikutussuhdetta odotettavaan tai syntyneeseen vauvaan. Lue lisää täältä

Suomen Theraplay-yhdistys ry. Theraplay-terapia on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyjä toimia sosiaalisissa suhteissa. Tutustu yhdistyksen toimintaan palveluihin täältä

Finnish association for Infant Mental Health - Pirpana ry on pienten lasten tasapainoista psyykkistä kasvua edistävä moniammatillinen yhdistys. Pirpanan tarkoituksena on edistää alan tieteellistä tutkimusta, levittää tutkittua pienten lasten mielenterveyteen liittyvää tietoa ja käytännön osaamista sekä edistää alan koulutusta. Pirpanan tavoitteena on myös pyrkiä ymmärtämään ja hoitamaan pienten lasten psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä sekä ehkäisemään niiden syntymistä. Tutustu yhdistykseen täältä

Väitöskirjat ja tutkielmat

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian vaikuttavuus HUS:n palvelusetelipsykoterapioissa. Salonen, A (2023). Avaa julkaisu

Early mother-infant interaction: Determinants and Predictivity. Mäntymaa, Mirjami (2006). Avaa julkaisu

Challenges for transition into early parenthood : Prenatal depressive symptoms, marital distress, and premature birth of an infant. Ahlqvist-Björkroot, Sari (2017). Avaa julkaisu