Varhainen vuorovaikutus

Työn tueksi

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry edistää ja tukee varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa Suomessa. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa voidaan samanaikaisesti hoitaa sekä vanhemman mielenterveyden pulmaa (tavallisimmin masennus, ahdistuneisuus tai menetyskokemukset), että vuorovaikutussuhdetta odotettavaan tai syntyneeseen vauvaan. Lue lisää täältä

Suomen Theraplay-yhdistys ry. Theraplay-terapia on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyjä toimia sosiaalisissa suhteissa. Tutustu yhdistyksen toimintaan palveluihin täältä

Finnish association for Infant Mental Health - Pirpana ry on pienten lasten tasapainoista psyykkistä kasvua edistävä moniammatillinen yhdistys. Pirpanan tarkoituksena on edistää alan tieteellistä tutkimusta, levittää tutkittua pienten lasten mielenterveyteen liittyvää tietoa ja käytännön osaamista sekä edistää alan koulutusta. Pirpanan tavoitteena on myös pyrkiä ymmärtämään ja hoitamaan pienten lasten psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä sekä ehkäisemään niiden syntymistä. Tutustu yhdistykseen täältä

Lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen omahoito-ohjelma. Pohditko, miten voisit tukea ja vahvistaa vuorovaikutusta vauva- tai leikki-ikäisen lapsesi kanssa? Toivoisitko, että arjessanne olisi vähemmän ristiriitoja ja enemmän hyviä kohtaamisia? Kaipaatko lisää tietoa ja vinkkejä vanhemmuuteen? Tutustu oppaaseen tästä.

  • Myös uni- ja syömisongelmat voivat olla yhteydessä varhaisen vuorovaikutuksen haasteisiin. Perheet voivat hyötyä näistä oppaista:
    • Lapsen univaikeuksien omahoito-ohjelma. Tutustu oppaaseen tästä.
    • Lapsen syömisvaikeuksien omahoito-ohjelma. Tutustu oppaaseen tästä.

ICDP – Kannustava vuorovaikutus –ohjelma on terveyttä edistävä ihmissuhteisiin ja empatiaan perustuva ohjelma, joka on UNICEF:in ja WHO:n hyväksymä ja se on käytössä yli neljässäkymmenessä maassa ympäri maailman. Tutustu ohjelmaan tästä

Artikkelit

Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi. Puura, Kaija; Hastrup, Arja. NEUKO-tietokanta, Duodecim (2024). Avaa julkaisu

LAPS-lomake – menetelmä lapsen psykososiaalisen terveyden arviointiin. Borg, Anne-Mari; Kaukonen, Pälvi; Salmelin, Raili; Miettinen, Sari; Mäntymaa, Mirjami; Joukamaa, Matti; Tamminne, Tuula; Puura, Kaija (2019). Avaa julkaisu

Väitöskirjat ja tutkielmat

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian vaikuttavuus HUS:n palvelusetelipsykoterapioissa. Salonen, A (2023). Avaa julkaisu

Early mother-infant interaction: Determinants and Predictivity. Mäntymaa, Mirjami (2006). Avaa julkaisu

Challenges for transition into early parenthood : Prenatal depressive symptoms, marital distress, and premature birth of an infant. Ahlqvist-Björkroot, Sari (2017). Avaa julkaisu