Ajankohtaista

Kesäpäivä Suomen Perinataalimielenterveys ry:n jäsenille 

Kesäpäivä Suomen Perinataalimielenterveys ry:n jäsenille 19.8. 2023 klo 13-20 Mäntymäen mökillä. Osoite on Mäntymäentie 2, 00250 Helsinki. Kesäpäivän tarkoituksena on jäsenistön tutustuminen toisiinsa, yhdistyksen toiminnan suunnitteleminen ja vapaamuotoisen keskustelun mahdollistaminen mukavan kesäisessä ympäristössä.

Ilmoittautumiset info@perinataalimielenterveys.fi -osoitteeseen 16.8.2023 mennessä.

Suomen Perinataalimielenterveys on julkaissut uuden oppaan: Raskaus- ja vauva-ajan masennus ja siitä selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille

6.6.2023

Raskaudenaikaisesta tai synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsii noin joka seitsemäs äiti. Vaikka ilmiö on yleinen, siihen on tarjolla vasta vähän hoitokeinoja Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tehokkaimmiksi tunnettuja perinataaliajan masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitomuotoja. Siihen pohjautuvien menetelmien avulla masennusta voidaan ymmärtää ja siitä voidaan oppia selviytymään.

Suomen Perinataalimielenterveys ry on kääntänyt tämän, alunperin Vancouverin lisääntymismielenterveyden poliklinikan laatiman, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvanitsehoito-oppaan masennuksen hallintaan.Aiemmin käänsimme vastaavan, ahdistus-aiheisen oppaan, joka on saanut positiivisen vastaanoton ammattilaisten keskuudessa. Opas tarjoaa tehokkaita ja käytännönläheisiä keinoja masentuneelle ja hänen läheisilleen, sekä arvokasta tietoa ja työkaluja sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, kuten neuvolan terveydenhoitajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja mielenterveystyöntekijöille. Parhaiten se soveltuu tuetun omahoidon menetelmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ammattilainen käy asiakastapaamisten yhteydessä oppaan menetelmiä läpi asiakkaan kanssa ja asiakas harjoittelee näitä menetelmiä omassa arjessaan. Oppaan lopusta löytyy käytännöllisiä vinkkejä myös masentuneen puolisolle.

Toivomme oppaan leviävän laajaan käyttöön ja tarjoavan apua useille perheille ja ammattilaisille. Tutustu oppaaseen

Ukrainasta paenneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen

12.5.2023

THL on koonnut sivuilleen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä materiaaleja, jotka auttavat ammattilaisia kohtaamaan Suomeen saapuneita ihmisiä. Sivuston sisältöä voi hyödyntää myös, kun tilannetta käsitellään aiemmin konfliktialueilta saapuneiden ihmisten kanssa, joita sota on järkyttänyt. Lue lisää.

Äitien mielenterveyspäivää vietetään 3.5.2022

Toukokuun 3. päivä vietetään maailmanlaajuista äitien mielenterveyspäivää, eli World Maternal Mental Health Day. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta aiheesta ja vähentää äitien mielenterveyden haasteisiin liittyvää stigmaa.  Lue lisää täältä ja lähde sinäkin mukaan kampanjaan! 

Miten pärjäät – kysely vauvaa odottaville ja vauvaperheille

12.2.2023

Suomen perinataalimielenterveys ry kartoittaa yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa vauvan vanhempien mielenterveyden haasteiden yleisyyttä ja tuen tarvetta. Palveluiden pitää perustua ihmisten tarpeille. Miten pärjäät – kysely tulokset antavat ajantasaista tietoa perheiden kokemuksesta ja sitä käytetään vauvaperheiden palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon vaikuttamiseen.

Vauvojen ja vauvaperheiden tuki edistää merkittävästi lapsen kasvua ja kehitystä ja koko perheen hyvinvointia. Raskaus- ja vauva-aika, niin sanotun perinataalivaihe, altistaa vanhempia erilaisille mielenterveyden häiriöille. Niiden esiintyvyys on 10-20%. Vaikka monet yleisimmistä häiriöistä ovat hyvin hoidettavissa, tuen ja hoidon saatavuudessa on eroja. Kysely antaa tärkeää tietoa, perheet saavat tukea tarvitessaan sekä vanhempien kokemia mielenterveyden haasteita. Lisäksi kysely kartoittaa vanhempien näkemyksiä, millaisilla palveluilla vauvaperheitä voitaisiin tukea.

Kysely on tarkoitettu alle 1-vuotiaiden vauvan vanhemmille ja vauvaa odottaville perheille. Kyselyn toteuttaa Ensi- ja turvakotien liitto ja Suomen perinataalimielenterveys ry ja tuloksia käytetään näiden tahojen tutkimus, – kehittämis- ja vaikuttamistyössä ja sen lisäksi niitä voidaan käyttää Hyvinvointialue Pohteen ja Filling the Gaps- tutkimushankkeiden aineistona.

Toivomme, että kysely tavoittaa laajasti raskaana olevat ja vauvaperheet. 

Kyselyyn voi vastata 31.3.2023 saakka. Vastaaminen on nimetöntä ja se vie noin 10minuuttia.

VASTAA KYSELYYN  

Lisätietoja kyselystä

Tiina Riekki

puheenjohtaja@perinataalimielenterveys.fi

Abstraktikutsu Valtakunnalliseen kriisi- ja traumakonferenssiin 9-10.11.2023

7.3.2023

Traumaterapiakeskus järjestää yhteistyössä Psykologiliiton kanssa neljännen valtakunnallisen kriisi- ja traumakonferenssin 9.-10.11.2023 Pikku-Finlandiassa Helsingissä. Vuoden 2023 konferenssissa käsitellään laajasti kriisi- ja traumatyön osa-alueita mm. arvioinnin, interventioiden, resilienssin, perhesuhteiden ja toivon näkökulmista.

Ilmoittautuminen ja abstraktien jättö ovat nyt avoinna. Abstraktit tulee lähettää 14.4.2023 mennessä.

Finlandia-talon remontin vuoksi konferenssi järjestetään Pikku-Finlandiassa, joka on rakennettu Finlandiatalon ja Töölönlahden puiston väliin Karamzininrannan katuaukiolle.

Kutsu Suomen Perinataalimielenterveys ry:n vuosikokoukseen 20. huhtikuuta

20.2.2023

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään hybridi-muotoisena 20.4.2023 klo 17 alkaen.

Live-tapaaminen järjestetään Ensi- ja turvakotien tiloissa (Asemapäällikönkatu 12 B, 4 krs, Itä-Pasila) ja etäyhteydellä pääsee osallistumaan myöhemmin toimitettavan Teams-linkin kautta.

Ohjelma:

Klo 17-18: Yhdistyksen tuottamien materiaalien esittelyä ja keskustelua

Klo 18-20: Vuosikokous (parittomina vuosina ei ole vaalikokousta)

Olemme luovuttaneet neuvolapalveluiden jatkuvuutta ja perinataaliajan mielenterveyspalveluiden kehittämistä koskevan kannanoton perhe- ja peruspalveluministerille

6.10.2022

Koko kannanotto on luettavissa täällä.

Suomen Perinataalimielenterveys ry on julkaissut uuden oppaan Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille

1.9.2022

Vanhempien hyvä mielenterveys raskausaikana ja synnytyksen jälkeen mahdollistaa hyvät lähtökohdat lapsen mielenterveyden kehitykselle. Raskaus- ja vauva-ajan eli perinataaliajan mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja hoidossa on todettu tehostamisen tarvetta ympäri maailman. 

Suomessa neuvoloiden työntekijöiden ja asiakkaiden taholta on noussut esille suuri tarve raskaus- ja vauva-ajan masennus- ja ahdistusoireiden matalan kynnyksen hoitomuodoille. Oireista kärsiviä asiakkaita tunnistetaan, mutta heille ei ole aina tarjota välitöntä hoitoa, hoitojonot ovat pitkiä ja hoitoa tarjoavat tahot usein etäällä. Suomen Perinataalimielenterveys ry halusi vastata tähän tarpeeseen kääntämällä tämän, alunperin Vancouverin lisääntymismielenterveyden poliklinikan laatiman itsehoito-oppaan ahdistuneisuusoireiden hallintaan, suomalaisten äitien ja ammattilaisten käyttöön. 

Opas on tehty auttamaan äitejä, jotka kärsivät ahdistuneisuudesta raskaus- ja vauva-aikana. Opas sisältää tietoa ja työkaluja ahdistuneisuudesta ja sen kanssa selviytymiseen. Riippuen ahdistuneisuuden tasosta, opasta voi käyttää joko itsenäisenä hoitomuotona tai  yhdessä terveydenhuollon työntekijän kanssa, osana tuettua omahoitoa. Toivomme oppaan leviävän laajaan käyttöön ja tarjoavan apua useille perheille ja ammattilaisille. Tutustu oppaaseen.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Suomen Perinataalimielenterveys ry järjestää syyskuun 2. päivä kaksi ammattilaisille suunnattua koulutusta

2.9 klo 8.15-9.30,  AAMUKAHVIT ASIAN ÄÄRELLÄ OSA 2: SOTA JA PAKOLAISUUS RASKAUS- JA VAUVA-AIKANA. Alustajana Sanna Isosävi, psykologian tohtori ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua vaan voit osallistua suoraan Zoom-linkin kautta. Osallistumislinkki löytyy myös webinaarin facebook tapahtumasta. Tapahtuma on maksuton.

Luennon tallenne on nähtävissä Suomen Perinataalimielenterveys ry:n jäsenille yhdistyksen nettisivujen jäsenalueella. Webinaarin jälkeen alkaa sote-ammattilaisille suunnattu synnytyspelko-aiheinen webinaari.

2.9 klo 10-15.30, SYNNYTYSPELON MERKITYS JA HOITO ÄITIYSPOLIKLINIKAN ULKOPUOLELLA. Koulutus on maksuton ja se järjestetään Teams-yhteyden kautta. Koulutukseen on mahdollisuus osallistua (20 henkilöä) myös Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n avopalveluyksikön tiloissa, Perhekulma Puhurissa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: elina.silvan@khshp.fi. Katso koulutuksen ohjelma koulutuskalenterista.

Suomen Perinataalimielenterveys ry:n koulutusjaosto on kehittänyt uuden koulutuksellisen webinaarien sarjan, Aamukahvit asian äärellä.

10.5.2022

Ensimmäinen webinaari, Syömishäiriöt perinataaliajalla, järjestetään 20.5. klo 8:30-9:15. Alustajana psykologi Monica Ålgars. Tervetuloa mukaan! Pääset liittymään aamukahveille tästä.

Alustajana Monica Ålgars, psykologi, kliinisen psykologian dosentti ja kognitiivinen psykoterapeutti, joka on erikoistunut syömishäiriöihin ja kehonkuvaan. Alustuksen jälkeen tilaisuudessa on mahdollista keskustella yhteisesti teemasta.

Ammukahvit asian äärellä on Suomen Perinataalimielenterveys käynnistämä ammattilaisille suunnattu koulutuksellinen webinaarien sarja. Ensimmäinen webinaari Perintataaliajan syömishäiriöt on kaikille avoin ja maksuton. Jatkossa webinaareja tarjotaan yhdistyksen jäsenille.

WHO on julkaissut uuden oppaan lapsivuodeajan hoidon parantamiseksi: WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience

1.4.2022

Opas löytyy täältä.

Lokakuussa järjestetyn Nordic Marcé-konferenssin luentomateriaalit löytyvät yhdistyksen tuoreimman uutiskirjeen lopusta

13.12.2021

Uutiskirje löytyy täältä.

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän kannanotot blogissa

20.01.2022

Suomen Perinataalmielenterveys ry kuuluu Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmään yhdessä useiden asiantuntijatahojen kanssa. Ryhmän johtajana toimii kansanedustaja Sofia Virta (vihr.). Nyt aluevaalien alla ryhmä pyrkii tuomaan odotusaikaan, synnytykseen ja vauva-aikaan liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistarpeita uutta sote-mallia rakennettaessa.

Ryhmä järjesti 19.1.2022 webinaarin, jossa esitettiin kolme esimerkkiperhettä ja heidän hoitoonsa/tukeensa liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita, joita asiantuntijat ja kansanedustajat kommentoivat. Tallenne webinaarista löytyy täältä

Ryhmä on julkaissut ja jakanut kannanottojaan aluevaalien alla, joita jaamme yhdistyksen blogissa aluevaaliviikon aikana.