Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä asiasta kiinnostunut tutkija, sosiaali- tai terveysalan ammattilainen tai opiskelija, koulutettu kokemusasiantuntija,  sekä järjestötyöntekijä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen hallitus päättää ja ilmoittaa jäseneksi ottamisesta.

Jäsenmaksu vuodelle 2022 on 30€ yksilöjäseniltä ja yhteisöjäseniltä vähintään 100€ tai yhteisön sopivaksi katsoma summa.

Yksilöjäsenet saavat etuja yhdistyksen järjestämien koulutusten osallistumismaksuihin, ja lisäksi jäsenillä on pääsy yhdistyksen internet-sivujen koulutusmateriaaliin, jossa säilytetään kaikkea saatavilla olevaa yhdistyksen koulutuksiin liittyvää materiaalia sekä yhdistyksen toimintaan liittyvää materiaalia, kuten toimintakertomuksia ja vuosikokouspöytäkirjoja.

Yhteisöjäsenyyden tarkoitus on tukea yhdistyksen toimintaa eikä yhteisöjäsenyys oikeuta yksilöllisiin jäsenetuihin.

Jäsenyyttä voit hakea alla olevalla hakemuksella. 

Hakemus Suomen Perinataalimielenterveys ry:n jäseneksi

Tällä lomakkeella ilmoitat lukeneesi ja hyväksyväsi yhdistyksen säännöt sekä halukkuutesi liittyä yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseneksi.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2021 jäsenmaksun suuruudeksi on määritelty 30€ ja kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vähintään 100€.

Käsittelemme jäsenhakemukset yhdistyksen hallituksen kokouksessa ja ilmoitamme jäsenyytesi hyväksymisestä ja jäsenmaksun maksuohjeista henkilökohtaisesti sähköpostitse. Pyydämme suorittamaan jäsenmaksun vasta, kun jäsenyytesi on hyväksytty.

Yhdistyksen jäsenrekisterin tietoja tullaan säilyttämään ja käsittelemään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

Yhdistyksen jäsenrekisteriin kerättävät tiedot (*pakollinen tieto):