Vauvan Taika, DILA: Hoivaa ja leiki -koulutus

  • ma 11.9.2023

Lähipäivät: 11-12.9.2023 ja 6-7.11.2023

Mitä Hoivaa ja leiki -interventio on?

•      Ennaltaehkäisevä työmuoto (sovellettavissa myös vaativan tason palveluissa).

•     Fokus lapsen ja vanhemman suhteessa: vahvistaa vanhemman sensitiivisyyttä ja myönteistä reflektiivistä kykyä.

•     Sisältää kokemuksellisia tehtäviä ja reflektiivistä keskustelua.

•      Toteutettavissa perhe- tai ryhmämuotoisesti.

•     Hoivaa- ja leiki ryhmäinterventio: kahden työntekijän ohjaama 3-4 äidin ryhmä, joka kokoontuu 4 kertaa raskausai- kana ja 7 kertaa vauvan syntymän jälkeen. HoiLei – ryhmien vaikuttavuus on tieteellisesti arvioitu(Salo &al. 2019).

•     Hoivaa- ja leiki perheinterventio: yhden työntekijän ohjaama vanhemman tai molempien vanhempien kanssa tapahtuva työskentely 6-10 kertaa perheen kotona tai työpisteessäsi.

Koulutus antaa valmiudet HoiLei-ryhmän ohjaamisen raskaus- ja vauva-ajalle ja perheHoiLein toteuttamiseen raskausajasta – viiteen ikävuoteen asti sisältäen

•      Neljä (4) koulutuspäivää (2 teoriapäivää + 2 syventävää päivää) + 2 x ½ päivän pätevöitymistyönohjaukset.

•     Käytännönläheisiä harjoitteita ja Hoivaa ja leiki -manuaalit: Mentalisaatiopohjainen ryhmäinterventio sekä mentalisaatiopohjainen Perheinterventio.

•     HoiLei -ryhmän vetäminen tai kahden perheen perheHoiLei-työskentelyn koulutuspäivien välissä.

•     Etukäteistehtävän sekä kotitehtävän koulutuspäivien välissä.

•     Osallistumistodistuksen neljän koulutuspäivän jälkeen ja pätevöitymisen, kun 2 x menetelmätyönohjausta- paamiset ovat toteutuneet (6 kk:n sisällä peruskoulutuksesta).

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet koulutusesitteessä