Ammattilaisille

Väitöskirjoja, opinnäytetöitä ja artikkeleita

Väitöskirjoja:

Pirjo Mäki: Parental separation at birth and maternal depressed mood in pregnancy: associations with schizophrenia and criminality in the offspring http://urn.fi/urn:isbn:9514270800

Ilona Luoma: From pregnancy to middlle childhood - what predicts a child's socio-emotional wellbeing? http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5947-4

Marie Korhonen: Developmental Perspectives of Adolescence - Adjustment for maternal depressive symptoms https://trepo.tuni.fi/handle/10024/96108

Sari Ahlqvist-Björkroot: CHALLENGES FOR THE TRANSITION INTO EARLY PARENTHOOD: Prenatal depressive symptoms, marital distress, and the premature birth of an infant

Nolvi S. The role of early life stress in shaping infant fear reactivity and executive functioning – findings from the FinnBrain Birth Cohort Study. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7016-2

Kataja E-L. The role of maternal depressive and anxiety symptoms in maternal cognitive processing during pregnancy and infant attentional processing of emotional faces at the age of eight months – the FinnBrain Birth Cohort Study. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7466-5

Tiina Taka-Eilola (Riekki): Mental health problems in the adult offspring of antenatally depressed mothers in the Northern Finland 1966 Birth Cohort : relationship with parental severe mental disorder http://urn.fi/urn:isbn:9789526222455

Kajanoja J. Alexithymic traits, mental and physical health, and early-life adversity – FinnBrain Birth Cohort Study. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7876-2

Maria A. Emotional speech and affective touch processing in children less than 2 years of age. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7620-1

Laura Simoila: Reproductive Health among Finnish Women with Schizophrenia or Schizoaffective Disorder http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5372-2

Lehtola S. Newborn brain structural characteristics and their relationships with maternal prenatal distress : Findings from the FinnBrain Birth Cohort MRI Study. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8264-6

Johanna Pietikäinen: Sleeping problems during pregnancy, parental perinatal depressive symptoms and children’s emotional problems :Findings from the Child-Sleep and FinnBrain birth cohorts http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6785-9

Heidi Jussila: Prenatal Psychological Distress and Parenting in the Context ofTobacco and Substance Use Disorders: How to Break the Chain of Adversity? http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8493-0

Anna Suarez: Associations between prenatal and early life stress and physical and mental health outcomes in prospective pregnancy and birth cohorts of children, adolescents and older adults : the role of epigenetics and genetic http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6930-3

Kortesluoma S. The role of maternal prenatal distress in the development and functioning of the infant cortisol stress response.https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8750-4

Kotimäki S. Mechanisms in health and socioeconomic wellbeing – The role of parental resources, early-life experiences, and their accumulation. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8711-5

Tervahartiala K. Early childhood stress regulation in out-of-home childcare and in at-home parental care – Associations with child temperament and age – The FinnBrain Birth Cohort Study. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8452-7

Aatsinki A-K. Maternal prenatal stress, infant microbiota, brain, and behavioral development: The FinnBrain Birth Cohort Study. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8345-2

Opinnäytetöitä:

Svanberg-Karhu,
Marja-Leena (2018): Äitien selviytymiskeinot lapsivuodepsykoosin kohdatessa : Opas äideille lapsivuodepsykoosista selviytymisesta https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052510335

Mannila, Anni; Moilanen, Leea; Turunen Kaisu. Lapsivuodepsykoosi: Opas tunnistamiseen henkilökunnalle https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2656...

Koistinen, Jennika (2020): Kuinka kohdata lapsensa menettänyt äiti seuraavan raskauden aikana : Opas neuvolan terveydenhoitajille http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005047059

Mettälä, Tiina; Laaksonen, Anna (2020): Koulutusmalli raskaudenaikaisen masennuksen ja ahdistuksen tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja hoitamisesta äitiysneuvolassa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111823189

Pynttäri, Marjo; Saarimaa, Vilhelmiina (2020): Äidin perinataalivaiheen masennuksen merkitys lapsen myöhempään mielenterveyteen : Kirjallisuuskatsaus

Laura Ortju (2020): Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollon hoitotilanteissa. Scoping-katsaus.Artikkeleita:

Pietikäinen, J., Hakulinen, T., & Holopainen, A. (2020). Raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ja ahdistuneisuuden varhaista hoitoa tulee tehostaa . Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(2). https://doi.org/10.23990/sa.89553

Pietikäinen J, Taka-Eilola T, Paunio T. (2019). Suomeen tarvitaan perinataalipsykiatriaa. Duodecim 135(19):1809-11. https://www.duodecimlehti.fi/duo15167

Friberg, L., Hertzberg, T., Mäkelä, S. (2011). Psyykkisesti sairastuneen äidin ja vauvan yhteinen hoito laiminlyöty. Duodecim 127(6):517-9 https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2011/6/duo99435...

Eerola, K. (2000). Synnytyksen jälkeinen psykoosi. Duodecim 116(14):1499-1505

https://www.duodecimlehti.fi/duo91651

Hertzberg, T (2000). Synnytyksen jälkeinen masennus. Duodecim 116(14):1491-97.

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2000/14/duo9165...

Linkkejä suomalaisiin perinataalipsykiatrian tutkimuksiin:

The FinnBrain syntymäkohortti: https://sites.utu.fi/finnbrain/en/publications/

The CHILD-SLEEP -syntymäkohortti: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimu...

The Finnish Psychiatric Birth Cohort Consortium (PSYCOHORTS): https://www.psycohorts.fi/

Andre Souranderin tutkimusryhmän julkaisuja: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/andre-sourander

Katri Räikkösen tutkimusryhmän julkaisuja: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/katr...

Ilona Luoman tutkimusryhmän julkaisuja: https://uefconnect.uef.fi/henkilo/ilona.luoma/

Oppaita

Ammattilaisille tarkoitettuja oppaita ja koulutusaineistoa perinataalimielenterveyteen liittyen

NEUKO-tietokanta

https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/nko

Äitiysneuvolaopas - Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan

Klemetti, Reija; Hakulinen-Viitanen, Tuovi (2013): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-972-5

Neuvolapsykiatriaa

Antti-Jussi Ämmälä. Duodecim 2015;131(6):569-76: https://www.duodecimlehti.fi/duo12167

Lapsivuodepsykoosi - Opas tunnistamiseen henkilökunnalle

Antti-Jussi Ämmälä. Opinnäytetyö, Savonia ammattikorkeakoulu 2019.


FinnBrain: Lapsiperheiden stressi
Koulutusmalli raskaudenaikaisen masennuksen ja ahdistuksen tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja hoitamisesta äitiysneuvolassa
Mettälä, Tiina; Laaksonen, Anna (2020)

Kuinka kohdata lapsensa menettänyt äiti seuraavan raskauden aikana : Opas neuvolan terveydenhoitajille
Koistinen, Jennika (2020)


1000 First Days in the Nordic Countries: Tilanneanalyysi, psykososiaaliset interventiot ja psykologiset testit

https://itla.fi/tuhat-ensimmaista-paivaa-pohjoisma...


Vauvatyön käsikirja – Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa

Ensi- ja turvakotien liitto (2020)

Vauvatyön käsikirja. Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa by Ensi- ja turvakotien liitto - issuu


Kasvuntuki: Vauvaperheille suunnattuja tutkimustietoon pohjautuvia työmenetelmiä
- Hoivaa ja leiki

- Kannustava vuorovaikutus -ohjelma

- Kiikku-vauvaperhetyö

- Läheisneuvonpito

- Pidä kiinni -hoito-ohjelma

- Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli

- Vavu - Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä

- VIGG MLL (videoreflektiivinen ohjaus)


Tunnetaitoja lapselle: webinaari ammattilaisille ja vanhemmille