Ammattilaisille

Väitöskirjoja, opinnäytetöitä ja artikkeleita

Väitöskirjoja:

Pirjo Mäki: Parental separation at birth and maternal depressed mood in pregnancy: associations with schizophrenia and criminality in the offspring http://urn.fi/urn:isbn:9514270800

Ilona Luoma: From pregnancy to middlle childhood - what predicts a child's socio-emotional wellbeing? http://urn.fi/urn:isbn:951-44-5947-4

Marie Korhonen: Developmental Perspectives of Adolescence - Adjustment for maternal depressive symptoms https://trepo.tuni.fi/handle/10024/96108

Sari Ahlqvist-Björkroot: CHALLENGES FOR THE TRANSITION INTO EARLY PARENTHOOD: Prenatal depressive symptoms, marital distress, and the premature birth of an infant

Tiina Taka-Eilola (Riekki): Mental health problems in the adult offspring of antenatally depressed mothers in the Northern Finland 1966 Birth Cohort : relationship with parental severe mental disorder http://urn.fi/urn:isbn:9789526222455

Laura Simoila: Reproductive Health among Finnish Women with Schizophrenia or Schizoaffective Disorder http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5372-2

Johanna Pietikäinen: Sleeping problems during pregnancy, parental perinatal depressive symptoms and children’s emotional problems :Findings from the Child-Sleep and FinnBrain birth cohorts http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6785-9

Heidi Jussila: Prenatal Psychological Distress and Parenting in the Context ofTobacco and Substance Use Disorders: How to Break the Chain of Adversity? http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8493-0

Anna Suarez: Associations between prenatal and early life stress and physical and mental health outcomes in prospective pregnancy and birth cohorts of children, adolescents and older adults : the role of epigenetics and genetic http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6930-3

Opinnäytetöitä:

Svanberg-Karhu,
Marja-Leena (2018): Äitien selviytymiskeinot lapsivuodepsykoosin kohdatessa : Opas äideille lapsivuodepsykoosista selviytymisesta https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018052510335

Koistinen, Jennika (2020): Kuinka kohdata lapsensa menettänyt äiti seuraavan raskauden aikana : Opas neuvolan terveydenhoitajille http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005047059


Mettälä, Tiina; Laaksonen, Anna (2020): Koulutusmalli raskaudenaikaisen masennuksen ja ahdistuksen tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja hoitamisesta äitiysneuvolassa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111823189

Pynttäri, Marjo; Saarimaa, Vilhelmiina (2020): Äidin perinataalivaiheen masennuksen merkitys lapsen myöhempään mielenterveyteen : Kirjallisuuskatsaus

Artikkeleita:

Pietikäinen J, Taka-Eilola T, Paunio T. (2019). Suomeen tarvitaan perinataalipsykiatriaa. Duodecim 135(19):1809-11. https://www.duodecimlehti.fi/duo15167


Äidin mielenterveys vaikuttaa lapsen mielenterveyteen jo raskauden aikana

Pietikäinen, J., Hakulinen, T., & Holopainen, A. (2020). Raskausajan
ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ja ahdistuneisuuden varhaista
hoitoa tulee tehostaa
. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(2). https://doi.org/10.23990/sa.89553

Linkkejä suomalaisiin perinataalipsykiatrian tutkimuksiin:

The FinnBrain syntymäkohortti: https://sites.utu.fi/finnbrain/en/publications/

The CHILD-SLEEP -syntymäkohortti: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimu...

The Finnish Psychiatric Birth Cohort Consortium (PSYCOHORTS): https://www.psycohorts.fi/

Andre Souranderin tutkimusryhmän julkaisuja: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/andre-sourander

Katri Räikkösen tutkimusryhmän julkaisuja: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/katr...

Ilona Luoman tutkimusryhmän julkaisuja: https://uefconnect.uef.fi/henkilo/ilona.luoma/

Oppaita

Ammattilaisille tarkoitettuja oppaita ja koulutusaineistoa perinataalimielenterveyteen liittyen

Äitiysneuvolaopas - Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan

Klemetti, Reija; Hakulinen-Viitanen, Tuovi (2013): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-972-5

Neuvolapsykiatriaa

Antti-Jussi Ämmälä. Duodecim 2015;131(6):569-76: https://www.duodecimlehti.fi/duo12167

Lapsivuodepsykoosi - Opas tunnistamiseen henkilökunnalle

Antti-Jussi Ämmälä. Opinnäytetyö, Savonia ammattikorkeakoulu 2019.


Koulutusmalli raskaudenaikaisen masennuksen ja ahdistuksen tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja hoitamisesta äitiysneuvolassa
Mettälä, Tiina; Laaksonen, Anna (2020)

Kuinka kohdata lapsensa menettänyt äiti seuraavan raskauden aikana : Opas neuvolan terveydenhoitajille
Koistinen, Jennika (2020)

1000 First Days in the Nordic Countries: Tilanneanalyysi, psykososiaaliset interventiot ja psykologiset testit

https://itla.fi/tuhat-ensimmaista-paivaa-pohjoisma...

Vauvatyön käsikirja – Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa

Ensi- ja turvakotien liitto (2020)

Vauvatyön käsikirja. Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa by Ensi- ja turvakotien liitto - issuu

Kasvuntuki: Vauvaperheille suunnattuja tutkimustietoon pohjautuvia työmenetelmiä
- Hoivaa ja leiki

- Kannustava vuorovaikutus -ohjelma

- Kiikku-vauvaperhetyö

- Läheisneuvonpito

- Pidä kiinni -hoito-ohjelma

- Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli

- Vavu - Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä

- VIGG MLL (videoreflektiivinen ohjaus)


Tunnetaitoja lapselle: webinaari ammattilaisille ja vanhemmille