Ammattilaisille

Artikkeleita

Pietikäinen J, Taka-Eilola T, Paunio T. (2019). Suomeen tarvitaan perinataalipsykiatriaa. Duodecim 135(19):1809-11. https://www.duodecimlehti.fi/duo15167


Äidin mielenterveys vaikuttaa lapsen mielenterveyteen jo raskauden aikana

Pietikäinen, J., Hakulinen, T., & Holopainen, A. (2020). Raskausajan
ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ja ahdistuneisuuden varhaista
hoitoa tulee tehostaa
. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(2). https://doi.org/10.23990/sa.89553

Linkkejä suomalaisiin perinataalipsykiatrian tutkimuksiin:

The FinnBrain syntymäkohortti: https://sites.utu.fi/finnbrain/en/publications/

The CHILD-SLEEP -syntymäkohortti: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimu...

The Finnish Psychiatric Birth Cohort Consortium (PSYCOHORTS): https://www.psycohorts.fi/

Andre Souranderin tutkimusryhmän julkaisuja: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/andre-sourander

Katri Räikkösen tutkimusryhmän julkaisuja: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/katr...

Ilona Luoman tutkimusryhmän julkaisuja: https://uefconnect.uef.fi/henkilo/ilona.luoma/

Oppaita

Ammattilaisille tarkoitettuja oppaita ja koulutusaineistoa perinataalimielenterveyteen liittyen

Äitiysneuvolaopas - Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan

Klemetti, Reija; Hakulinen-Viitanen, Tuovi (2013): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-972-5

Neuvolapsykiatriaa

Antti-Jussi Ämmälä. Duodecim 2015;131(6):569-76: https://www.duodecimlehti.fi/duo12167

Lapsivuodepsykoosi - Opas tunnistamiseen henkilökunnalle

Antti-Jussi Ämmälä. Opinnäytetyö, Savonia ammattikorkeakoulu 2019.


Koulutusmalli raskaudenaikaisen masennuksen ja ahdistuksen tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja hoitamisesta äitiysneuvolassa
Mettälä, Tiina; Laaksonen, Anna (2020)

Kuinka kohdata lapsensa menettänyt äiti seuraavan raskauden aikana : Opas neuvolan terveydenhoitajille
Koistinen, Jennika (2020)


Vauvatyön käsikirja – Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa
Ensi- ja turvakotien liitto (2020)

Vauvatyön käsikirja. Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa by Ensi- ja turvakotien liitto - issuu

Kasvuntuki: Vauvaperheille suunnattuja tutkimustietoon pohjautuvia työmenetelmiä
- Hoivaa ja leiki

- Kannustava vuorovaikutus -ohjelma

- Kiikku-vauvaperhetyö

- Läheisneuvonpito

- Pidä kiinni -hoito-ohjelma

- Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli

- Vavu - Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä

- VIGG MLL (videoreflektiivinen ohjaus)