Traumaterapiakeskus: Vanhempien mielikuvariskien arviointi

  • pe 12.5.2023
  • Webinaari

Vanhempien mielikuvariskien arviointi: ARR-menetelmä Parent Development Interview -haastatteluun

Koulutus on videovälitteinen
Teoriapäivä: pe 12.5.2023 klo 9 – 16
Työnohjaukset: pe 9.6. ja pe 18.8. 2023 klo 9 – 11 (ryhmä 1) ja 13-15 (ryhmä 2). Kolmas työnohjausryhmä muodostetaan tarvittaessa.
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.4.2023

Hinta:
Teoriapäivä: 249 € + alv 24% ja työnohjaukset yhteensä: 190 € + alv 24%.
Koulutuskokonaisuus: 439 € (+ alv 24%, 544,36 €). Teoriapäivä ja työnohjaukset laskutetaan erikseen.

Kouluttaja:Sanna Isosävi (PsT) on psykologi ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Helsingin Traumaterapiakeskuksesta. Hänen asiantuntijatyönsä ytimessä on traumailmiöiden tunnistaminen ja hoitaminen varhaisessa vanhemmuudessa ja vanhempi-lapsisuhteessa.

ARR-menetelmä Parent Development Interview -haastatteluun
Assessment of Representational Risk (ARR; Sleed, Isosävi & Wain, 2017; Sleed, Isosävi & Fonagy, 2021) -työkalu auttaa tunnistamaan vanhemman mielikuvien piirteet, jotka ovat yhteydessä kiintymyssuhteen häiriintymiseen (esimerkiksi vihamielisyys, pelokkuus, avuttomuus ja roolikäänteisyys). Näihin vaikuttaminen on keskeinen hoidollinen väylä vanhempi-lapsi -interventioissa.

ARR soveltuu hyvin arviointi- ja hoitotyöhön, jonka fokuksessa on vanhemmuus ja perhesuhteet. Arviointiväline soveltuu käytettäväksi vauvaikäisistä kouluikäisten vanhempiin saakka.

Lue lisää koulutusesitteestä ja ilmoittaudu tästä.