Traumaterapiakeskus: Vakava traumatisoituminen ja perhesuhteet -luentosarja

  • 22.4.18.11.2022
  • Webinaari

Luentopäivät: 22.4,. 13.5,. 10.6,. 26.8,. 28.10,. 18.11. 2022

Vakava traumatisoituminen asettaa omia, usein ylisukupolvisia haasteita vanhemmuudelle ja vaikeuttaa turvallisten perhesuhteiden muodostamista ja ylläpitoa. Auttava kohtaaminen ja hoito edellyttävät ymmärrystä niin vanhemmuuden ja perhesuhteiden kuin traumatisoitumisenkin erityiskysymyksistä.

Luentosarja tarjoaa sekä tutkittuun tietoon että terapeuttiseen kokemukseen pohjautuvaa tietoa keskeisistä vanhemmuuden ja perhesuhteiden näkökulmista. Luennoitsijat ovat Traumaterapiakeskuksen asiantuntijoita.

Hinta: Yksittäinen koulutuspäivä 129 € + alv 24% / koko luentosarja (6pv) 660 € + alv 24%

Viimeinen ilmoittautumispäivä koko luentosarjaan: 8.4.2022 / yksittäisiin koulutuspäiviin: kaksi viikkoa ennen ko. ajankohtaa

Ilmoittautumiset Traumaterapiakeskuksen sivuilta.


Koulutusohjelma
22.4. Miten huomioida vanhemman turvaton tai traumaattinen tausta hoitosuhteessa? /

Petteri Mankila, psyk.sh., perhepsykoterapeutti VET, traumapsykoterapeutti ET

13.5. Traumatisoituminen perhetason ilmiönä / Anna-Maija Lampinen, psyk. esh, psykoterapeutti, perheterapeuttikouluttaja

10.6. Traumatisoituminen ja perinataaliaika – raskaus, synnytys ja vauvavaihe / Sanna Isosävi, PsT, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti

26.8. ’Lastenhuoneen kummitukset’ – traumatisoitumisen vaikutukset vanhemman kokemukseen ja varhaiseen vuorovaikutukseen / Sanna Isosävi, PsT, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti

28.10. Vakauttava hoito-ote perheiden kohtaamiseen / Anna-Maija Lampinen, psyk. esh, psykoterapeutti, perheterapeuttikouluttaja

18.11. Mitä tarkoittaa, jos vanhemmalla on dissosiaatiohäiriö? / Petteri Mankila, psyk.sh., perhepsykoterapeutti VET, traumapsykoterapeutti ET