Vauvan Taika: Hoivaa ja leiki -ryhmä- ja perheinterventio koulutus

  • ma 3.10.2022
  • Lahti

Lähipäivät: 3.-4.10.2022 ja 16.-17.11.2022 

Paikka: Vauvan Taika – Ahvenistonkatu 2, Lahti

Koulutus on suunnattu: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. Toivottavaa olisi, että työyhteisöstä koulutukseen osallistuisi ainakin kaksi henkilöä.

Katso lisätiedot koulutusesta Lahden Diakonialaitoksen sivuilta sekä koulutusesitteestä.

Hoivaa ja leiki -ryhmä- ja perheinterventio

Hoivaa ja leiki -interventio on ennaltaehkäisevä työmuoto, joka on sovellettavissa myös vaativan tason palveluissa. Fokus on lapsen ja vanhemman suhteessa: menetelmä vahvistaa vanhemman sensitiivisyyttä ja myönteistä reflektiivistä kykyä. Hoivaa ja leiki -menetelmä sisältää kokemuksellisia tehtäviä ja reflektiivistä keskustelua. Menetelmä on toteutettavissa perhe- tai ryhmämuotoisesti.

Hoivaa ja leiki ryhmäinterventio on:

  • kahden työntekijän ohjaama 3-4 äidin ryhmä
  • kokoontuu 4 kertaa raskausaikana ja 7 kertaa vauvan syntymän jälkeen.
  • ryhmien vaikuttavuus on tieteellisesti arvioitu (Salo yms. 2019)

Hoivaa ja leiki perheinterventio on yhden työntekijän ohjaama vanhemman tai molempien vanhempien kanssa tapahtuva työskentely 6-10 kertaa perheen kotona tai työpisteessäsi.

Koulutus antaa valmiudet Hoivaa ja leiki -ryhmän ohjaamiseen raskaus- ja vauva-ajalle ja perheHoiLein toteuttamiseen raskausajasta viiteen ikävuoteen asti.