Vuosikokous 25.4.2022

20.03.2022

Kutsu Suomen Perinataalimielenterveys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Suomen Perinataalimielenterveys ry:n vuosikokoukseen 25.4.2022 klo 17 alkaen. Kokous järjestetään hybridi-muotoisena. Ensi- ja turvakotien liiton tiloissa, osoitteessa Asemamiehenkatu 4, 7.krs. Paikalle mahtuu 30 läsnäolijaa. Etäyhteyden kautta osallistujat liittyvät kokoukseen Teams-linkin kautta, joka löytyy kutsun lopusta.

Ohjelma:

klo 17-18: Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen - Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Outi Ukonmaanaho-Leinonen ja Reima Santala

klo 18-19.30: yhdistyksen vuosikokous

19.30 -> omakustanteinen ruokailu lähistöllä.

Vuosikokouksen työjärjestys:
§1 Kokouksen avaus
§2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
§3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
§4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
§5 Esitetään hallituksen laatima kuluneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus.
§6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
§7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
§8 Päätetään hallituksen jäsenille ja tilin- tai toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista.
§9 Valitaan tulevalle kaksivuotiselle kaudelle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä neljästä seitsemään (4-7) hallituksen jäsentä, ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä. Uusien hallituksen jäsenten esittäytyminen ja poistuvien jäsenten muistaminen.

  • Hallituksesta erovuorossa ovat Johanna Pietikäinen, Soili Lehto, Tuovi Hakulinen, Elina Silvan sekä Sirpa Ernvall
  • Uusiksi hallituksen jäseniksi ovat ehdolla Ulla Korpilahti, Eeva-Leena Kataja, Tove Hertzberg, Päivi Ronkainen sekä Katja Murtoniemi
  • Koska väistyviä jäseniä on yhtä monta kuin uusia ehdokkaita, ei vaaleja ei tarvita. 
  • Tiina Riekki on ainoa puheenjohtajaksi ehdolle asettunut, joten puheenjohtajavaalejakaan ei tarvita.

§10 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

§11 Muut käsiteltävät asiat

  • Tutkimusjaoston perustaminen?
  • Perinataalimielenterveyden erityispätevyyden edistäminen: lääkärijaoston perustaminen?
  • Toimenpiteet perinataalimielenterveyden edistämiseksi hyvinvointialueilla
  • Muut esille nousevat asiat

§11 Kokouksen päättäminen.

Kokoukseen voi ilmoittautua lähettämällä viesti info@perinataalimielenterveys.fi 10.4.2022 mennessä. Ilmoita, tuletko paikan päälle vai osallistutko etänä. Ilmoitathan myös erityisruokavaliosi, jos osallistut paikan päällä. Suunnitelmana on käydä syömässä kokouksen jälkeen omakustanteisesti. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, oletko halukas osallistumaan myös illalliselle.

Osallistumislinkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZjYmQ3ZWItMDI3MS00ZjAxLTgxMWYtYTFiNmNjMzI5MzI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f9ce49a-5101-4aa3-8c75-0d5935ad6525%22%2c%22Oid%22%3a%2244d97fdd-ceb7-43bb-a670-bbb20bac9d81%22%7d

Oulussa, 17.3.2022

Suomen Perinataalimielenterveys ry hallituksen puolesta,

Tiina Riekki, puheenjohtaja

03.05.2022Aamukahvit asian äärellä
20.03.2022Vuosikokous 25.4.2022
25.02.2022Huijausviesti puheenjohtajan nimissä
20.01.2022Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän kannanotot blogissa
10.01.2022Suomen Perinataalimielenterveys ry:n kannanotto: Raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyden hoitoa tehostettava
23.12.2021Hyvää Joulua!
08.10.2021Ahdistuneisuuden kirjo raskaus- ja vauva-ajalla - ilmoittautuminen ja päivitetty ohjelma
11.09.2021Ahdistuneisuuden kirjo raskaus- ja vauva-ajalla - webinaarin ilmoittautuminen on avattu
18.08.2021Väitös 10.9.2021, Heidi Jussila: Prenatal psychological distress and parenting in the context of tobacco and substance use disorders: How to break the chain of adversity
23.06.2021Uutta koulutusmateriaalia

Siirry arkistoon »