Yhdistyksen vuosikokous

05.02.2021

Kutsu

Hyvää alkanutta vuotta 2021 kaikille!

Suomen Perinataalimielenterveys ry:n toiminta on käynnistynyt upeasti vuoden 2020 aikana. Olemme saaneet yhdistykseemme koolle jo noin 140 jäsentä, joka on aivan upea ja odotukset ylittävä määrä. Valitettavasti viime keväälle suunniteltu konferenssi jouduttiin pandemia-tilanteen vuoksi siirtämään ensi kesälle. Pääsimme kuitenkin järjestämään trauma-aiheisen webinaarin loppuvuodesta 2021, joka keräsikin kuulijoita yli 500. Tämä on juuri yhdistyksen tavoitteiden mukaista toimintaa: perinataalimielenterveyteen liittyvä laadukas, moniammatillinen ja laaja-alainen kouluttaminen. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2021.

Niinpä kutsunkin yhdistyksemme jäsenet koolle yhdistyksen toiseen vuosikokoukseen:

Tervetuloa Suomen Perinataalimielenterveys ry:n vuosikokoukseen 22.3.2021 klo 18. Kokous järjestetään Teams-yhteyden välityksellä. Ilmoittaudu kokoukseen 19.3.2021 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@perinataalimielenterveys.fi, jonka jälkeen saat linkin kokoukseen.

Virallisen kokousjärjestyksen lisäksi kokouksessa käsiteltäväksi tulee seuraavia asioita (10§):

- Hallituksen jäsen Niina Kettunen Äimä ry:sta on vaihtanut työpaikkaa ja hänen tilalleen ehdotetaan uudeksi hallituksen jäseneksi Äimä ry:n toiminnan johtaja Laura Piiraista. Asiasta äänestetään vuosikokouksessa.

- Päätetään sääntömuutoksesta vaalikauteen liittyen *.

- Jaostoiminta: Harkitaan paikallisjaosten ja erikoisalajaosten perustamista.

- Yhdistyksen tuottama koulutusmateriaali: ehdotuksia.

- Perinataalimielenterveyden erityispätevyyden edistäminen.

- Ehdotuksia yhdistyksen toimintaan liittyen. Esim. syksyn -21 koulutuksen aihe.

- Kesäkuun konferenssi.

- Pohjoismainen perinataalimielenterveyden allianssi.

- Muut esille tulevat asiat: voitte ehdottaa käsiteltäviä asioita kokoukseen ilmoittautuessanne.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5§ Esitetään hallituksen laatima kuluneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

8§ Päätetään hallituksen jäsenille ja tilin- taitoiminnantarkastajille maksettavista palkkioista.

9§ Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilin- tai varatoiminnantarkastajia seuraavaksi kalenterivuodeksi.

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ Kokouksen päättäminen.

*Pyydän huomioimaan, että yhdistyksen säännöissä mainitaan seuraavaa: "Parittomina vuosina valitaan tulevalle kaksivuotiselle kaudelle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä neljästä seitsemään(4-7) hallituksen jäsentä, ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä. Ensimmäisen äänestyksen yhteydessä korkeintaan puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Parillisina vuosina ei pidetä vaalikokousta." Tähän sääntöön ehdotetaan muutosta siten, että äänestys toteutetaan parillisina vuosina. Yhdistyksen hallituksesta päätettiin loppuvuodesta 2019, jonka vuoksi ajateltiin, että seuraava äänestys toteytuisi loppuvuodesta 2021. Kuitenkin käytännön järjestelyiden vuoksi vuosikokous tuli järjestää alkuvuodesta 2020. Ehdotamme, että uusista hallituksen jäsenistä äänestetään vasta vuosikokouksessa 2022, koska yhdistyksen toiminta on vasta hiljttain saatu käyntiin. 

Yhteistyöterveisin Suomen Perinataalimielenterveys ry:n hallituksen puolesta,

Tiina Taka-Eilola, pj

08.10.2021Ahdistuneisuuden kirjo raskaus- ja vauva-ajalla - ilmoittautuminen ja päivitetty ohjelma
11.09.2021Ahdistuneisuuden kirjo raskaus- ja vauva-ajalla - webinaarin ilmoittautuminen on avattu
18.08.2021Väitös 10.9.2021, Heidi Jussila: Prenatal psychological distress and parenting in the context of tobacco and substance use disorders: How to break the chain of adversity
23.06.2021Uutta koulutusmateriaalia
17.06.2021Suomi tulee jälkijunassa raskaus- ja vauva-ajan mielenterveysongelmien hoidossa
13.05.2021Yhdistyksen asiakirjoja lisätty jäsenalueelle
06.05.2021Koulutuskalenteri julkaistu
13.04.2021The First Finnish Perinatal Mental Health Conference 21.-22.6.2021 - Abstraktien jättöaikaa jatkettu
28.02.2021Uusi blogiteksti Sirpa Ernvallilta
05.02.2021Yhdistyksen vuosikokous

Siirry arkistoon »