Terapeuttinen työ

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry edistää ja tukee varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaa Suomessa. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa voidaan samanaikaisesti hoitaa sekä vanhemman mielenterveyden pulmaa (tavallisimmin masennus, ahdistuneisuus tai menetyskokemukset), että vuorovaikutussuhdetta odotettavaan tai syntyneeseen vauvaan. Lue lisää täältä

Suomen Theraplay-yhdistys ry. Theraplay-terapia on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyjä toimia sosiaalisissa suhteissa. Tutustu yhdistyksen toimintaan palveluihin täältä

Traumaterapiakeskus on psyykkisen traumatisoitumisen asiantuntijakeskus, joka kouluttaa, konsultoi ja antaa työnohjausta asiantuntijoille, jotka työskentelevät traumatisoituneiden parissa. Traumaterapiakeskus tarjoaa myös tietoa ja psykoterapeuttista hoitoa traumaperäisistä oireista kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille. Lue lisää täältä.

Suomen Trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta sekä kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä. Tutustu yhdistyksen toimintaan täältä.

Raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuus ja sen kanssa selviytyminen: Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille on Suomen Perinataalimielenterveys ry:n syyskuussa 2022 julkaisema opas, joka on tehty auttamaan äitejä, jotka kärsivät ahdistuneisuudesta raskaus- ja vauva-aikana. Riippuen ahdistuneisuuden tasosta, opasta voi käyttää joko itsenäisenä hoitomuotona tai  vastaanotolla raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuudesta kärsivien asiakkaiden kanssa. Opas voi auttaa työntekijää tarjoamaan strukturoidusti tietoa naisille ja heidän perheilleen raskaus- ja vauva-ajan ahdistuneisuudesta ja opettamaan tehokkaita keinoja ahdistuksen hallintaan. Tutustu oppaaseen.