Vauva- ja perhetyö

Työn tueksi

THL Perhetyö sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Perhetyö tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Lue lisää perhetyöstä täältä.

THL Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on  yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelusta täältä.

Väestöliiton Hyvä kysymys -verkkopalvelu on maksuton, kaikille avoin verkkopalvelu, josta saa tukea ja tietoa, kun elämä askarruttaa. Verkkopalvelu tuo suomalaisten järjestöjen tuottamat palvelut ja vertaistuen kaikkien ulottuville. Tavoitteena on, että jokainen voi saada tietoa ja tukea mahdollisimman varhain, maksutta ja helposti. Tutustu palveluun.

Kasvun Tuki - Varhaisen tuen tietolähde. Ammattilaisille suunnattu päivittyvä tietolähde varhaisista menetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Tutustu tietolähteeseen täältä.  

Vauvatyön käsikirja – Vauvatyötä haastavissa perhetilanteissa avaa varhaisen tuen tärkeyttä ja antaa välineitä erityistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden kanssa työskentelyyn. Käsikirjassa avataan tutkimustiedon kautta odotus- ja vauva-ajan vaikutusta aivoihin ja tunteiden säätelyyn sekä perehdytään stressin, äidin traumakokemusten ja mielenterveyshäiriöiden vaikutuksiin. Ensi- ja turvakotien liitto 2020. Tutustu käsikirjaan täältä.  

Perhepolku® tarjoaa vanhemmille tietoa ja vertaistukea lapsen ja nuoren tärkeissä kehitysvaiheissa, verkkokurssin, ryhmäneuvoloiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen kautta. Perhepolku pohjautuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja sen taustateoriana toimii kiintymyssuhdeteoria. Tutustu Perhepolkuun sekä ammattilaisten materiaaleihin ja ohjaajakoulutukseen täältä.

Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019. Tutustu julkaisuun täältä.

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tukee ihmisten itsenäistä selviytymistä arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa, sekä kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja vapaaehtoisia talous- ja velka-asioissa. Lue lisää täältä.

Oppaita ja koulutusaineistoa

Lapsiperheiden stressistä – Koulutusmateriaali lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Opas- ja koulutusmateriaaliin on kerätty perustietoa stressinsäätelyn kehittymisestä lapsuusiässä sekä stressin vaikutuksista kehittyviin aivoihin. Materiaali on suunnattu lasten ja perheiden kanssa työskenteleville henkilöille. Kirjallisen osuuden lisäksi opas- ja koulutusmateriaaliin kuuluu viisi videota, jotka tuovat syventävää tietoa käsiteltävistä asioista tai tukevat materiaalia visuaalisesti. Materiaali on tuotettu yhteistyössä: FinnBrain-tutkimusryhmä, Turun yliopisto, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s., Ensi- ja turvakotien liitto, Turun neuvolapalvelut. Tutustu materiaaleihin täältä

Opinnäytetöitä

"Lapseni ikioma kasvukäyrä" : Terveydenhoitajan valmiudet auttaa ja tukea vammaisen lapsen perhettä. Silomäki, Katu (2014). Avaa julkaisu 

Silloin aloin aavistella, että vauvalla on jotakin”. Ensitietoa yllättäen erityisen vauvan vanhemmille. Horila, Helinä (2012). Avaa julkaisu

Kehitysvammainen lapsi perheessä. Ponkilainen, Niina; Pöysti, Karoliina (2014). Avaa julkaisu  

Väitöskirjoja

Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys. Tonttinen, Tuula (2006). Avaa julkaisu⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠