Neuvola ja hoitotyö

NEUKO-Tietokanta (THL).  Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tietokannat sisältävät alan uusinta tietoa, ohjeistuksia, suosituksia ja lomakkeita ammattilaisten käyttöön. Käsikirja tarjoaa sekä neuvoloissa että koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskenteleville terveydenhoitajille, kätilöille ja lääkäreille laajan tietopaketin, jonka avulla mm. määräaikaisten terveystarkastusten teko on toteutettavissa yhdenmukaisesti. Kaikille avoin, maksuton tietopaketti on myös päättäjien, opiskelijoiden, kouluttajien ja kaikkien kansalaisten käytettävissä. Neuko-tietokanta korvaa aiemman äitiysneuvolaoppaan (2013). Tutustu tietokantaan täältä. 

HUS Äidin lääkeneuvonta - Teratologinen tietopalvelu antaa tietoa hedelmällisyyteen, raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä, sekä neuvontaa imetyksen aikaista lääkitystä koskevissa kysymyksissä. Tietopalveluun pääset täältä

WHO:n julkaisema opas lapsivuodeajalle: WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. Tutustu oppaaseen täältä.

Opinnäytetöitä

Kätilön kahvitunti – terveysviestintää podcastin kautta. Vuorialho, Marleena (2022). Avaa julkaisu  

Riskiraskauden kokeneiden naisten kokemuksia riskiraskausosastolta. Erkkilä, Taimi; Martikainen, Anri (2021). Avaa julkaisu  

Koulutusmalli raskaudenaikaisen masennuksen ja ahdistuksen tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja hoitamisesta äitiysneuvolassa. Mettälä, Tiina; Laaksonen, Anna (2020). Avaa julkaisu  

Kuinka kohdata lapsensa menettänyt äiti seuraavan raskauden aikana : Opas neuvolan terveydenhoitajille. Koistinen, Jennika (2020). Avaa julkaisu 

Äidin psyykkisen hyvinvoinnin huomioiminen ja tukeminen lapsivuodeaikana : Tietopaketti kätilöille. Kauppinen, Henna; Tölli, Tiinamaija (2019). Avaa julkaisu

Keskenmenon kokeneen odottavan äidin tukeminen äitiysneuvolassa. Kujanpää, Aino; Lång, Miia (2016). Avaa julkaisu 

Riskiraskauspotilaan äidiksi kasvun tukeminen kätilötyön keinoin. Korpi, Saara; Toivonen, Katja (2016).  Avaa julkaisu  

Raskaana olevan naisen mielenterveyden tukeminen uhkaavan enneaikaisen synnytyksen hoidossa : opaslehtinen pitkäaikaishoidossa oleville potilaille Kuopion yliopistollisen sairaalan prenataaliosastolla 2302. Ahokas, K; Palokas, E; Puhakka, E (2014). Avaa julkaisu  

Tutkimuksia

Pikkulapsen osallisuus perusterveydenhuollon hoitotilanteissa - Scoping-katsaus. Ortju, Laura (2020). Avaa julkaisu